02/33 333 111 info@vsba.sk

60 rokov SKÚSENOSTÍ A INOVÁCIÍ

Priemyselné stavby

Výstavba priemyselných hál z ocele alebo železobetónu. Presadzujeme používanie najnovších technológií pri výstavbe hál. Dosahujeme krátke termíny dodania stavby. Realizujeme dodávky na kľúč vrátane elektroinštalácií, zdravotechniky, plynoinštalácií a rozvodov plynu, vzduchotechniky, kúrenia a technológie.

Referencie

Investor: INVEST Trnava, s.r.o.

Miesto: Trnava

Termín výstavby: 04/2005 - 11/2005

Realizácia:

Investor: FERPLAST SLOVAKIA s.r.o.

Miesto: Nesvady

Termín výstavby: 12/2003 - 02/2005

Realizácia:

Investor: EUROPAPIER - SLOVAKIA spol. s r.o.

Miesto: Bratislava

Termín výstavby: 03/2002 - 05/2003

Realizácia: